The quality of Hladni val d.o.o. has been recognized by the institutions of the European Union that support our project entitled:

Optimizacija poslovnih procesa u svrhu pospješenja izvoza

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014 – 2020, konkretno, iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz natječaj „Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme)“.

Projekt je odobren u smislu unapređenja poslovanja i osnaživanja kapaciteta tvrtke Hladni val kroz uvođenje međunarodno priznatih normi, a sve kako bi se ostvarili definirani ciljevi. Konkretno, predmetnom investicijom tvrtka je uložila u uvođenje normi ISO 9001 i ISO 14001. Cilj istog je povećati vlastitu konkurentnost čime će se stvoriti preduvjeti za rast fizičkog obujma posla što će generirati potrebu za zadržavanje postojećih i otvaranje novih radnih mjesta, uz rast prihoda. Konkretno, uspješnom provedbom predmetnog ulaganja doći će do (između ostalog):


  • Povećanja prihoda od prodaje i rasta prihoda od izvoza.

  • Očuvanja postojećih i otvaranja novih radnih mjesta.

  • Optimizacije 9 poslovnih procesa.

  • Povećanja produktivnosti.

  • Kontrole svih otpadnih materijala iz proizvodnog procesa; razvrstavanja, zbrinjavanja i recikliranja (proizvodnja papirnatog otpada će se smanjiti).

  • Uklanjanja rizika zagađenja okoliša i uz to vezanih financijskih reperkusija.

  • Upravljanje i vođenje dokumentacije će biti transparentno i kvalitetno čime će se smanjiti operativni troškovi, uklonit će se mogućnost ljudskih pogrešaka te će se osigurati plan sukcesije.

  • Primjenom korektivnih radnji i praćenjem nesukladnosti osigurat će se eksternalizacija (samo) proizvoda vrhunske kvalitete te će se prevenirati buduće nesukladnosti, dok će se trošak penalizacije smanjiti.

  • Izradom razrađenih scenarija za sve potencijalne rizike isti će se minimizirati te će se tvrtka apriorno moći prilagoditi na sve opasnosti i promjene.

  • Tvrtka će steći preduvjete za izlazak na nova tržišta.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 301.000,00 HRK od kojih je 166.731,00 HRK bespovratno.

Razdoblje provedbe projekta je od 03.10.2018.-03.10.2019.

Hladni val d.o.o.
S.S. Kranjčevića 7
35400 Nova Gradiška

Contact person:

Matko Grgurević, Director
Contact person's phone number: +385 99 235 8440
E-mail address: info@hladnival.hr / matko.g@hladnival.hr
Contact relevant institutions:
European Structural Funds (www.strukturnifondovi.hr).

The content of this publication is exclusive responsibility Hladni val d.o.o.


Let Us Help You

Please feel free to contact us for consultation, demos, quotes, and general questions.

Contact Us
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.